Як відобразити витрати у типовій формі обліку та Декларації — Assets
logo
Перетелефонуйте мені

  Приховати
  Головна > Блог > Як відобразити витрати у типовій формі обліку та Декларації

  Як відобразити витрати у типовій формі обліку та Декларації

  Усі

  26.06.2023

  Подамо витрати ФОП на загальній системі саме так, як їх заносять до типової форми обліку доходів і витрат (табл. 1).

  Таблиця 1

  Класифікація витрат ФОП-загальносистемника

  Назва№ графиЩо записувати
  у типовій формі облікудодатку Ф2 Декларації (розділ І)
  Вартість придбаних ТМЦ, що реалізовані або використані у виробництві продукції (пп. 177.4.1 ПК)65Сировина і матеріали, куповані напівфабрикати, будматеріали, запчастини, комплектувальні вироби, що використали у виробництві;

  реалізовані товари;

  паливо та енергія;

  будматеріали;

  тара і тарні матеріали;

  інші матеріали, що їх можна віднести на конкретний об’єкт витрат

  Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату (пп. 177.4.2 ПК)76Оплата праці працівників, що перебувають у трудових відносинах з підприємцем;

  ЄСВ, нарахований на зарплату таких працівників;

  оплата перших п’яти днів лікарняних (ЗІР, категорія 104.05);

  оплата робіт виконаних за договорами цивільно-правового характеру

  Витрати на оплату податків, зборів87Витрати на:

  суми сплачених за себе податків, зборів, ЄСВ;

  оплату ліцензії, дозволу 

  Інші витрати (пп. 177.4.4 ПК)97Витрати на:

  відрядження найманих працівників;

  послуги зв’язку;

  рекламу;

  розрахунково-касове обслуговування;

  аренду;

  ремонт і експлуатацію майна, у т. ч. поточний ремонт основних засобів;

  платежі за ліцензії, пов’язані з провадженням певних видів діяльності;

  транспортування продукції;

  вартість послуг, прямо пов’язаних із виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

  витрати на ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості) (абз. 2 пп. 177.4.6 ПК);

  придбання малоцінних необоротних матеріальних активів (ЗІР, категорія 104.05);

  придбання канцелярських товарів (ЗІР, категорія 104.05);

  суми сплаченого за себе єдиного внеску (ЗІР, категорія 104.08)

  Виняток: витрати на утримання основних засобів подвійного призначення зазначених у абзацах 8 — 10 пп. 177.4.6 ПК: земельних ділянок, об’єктів житлової нерухомості, легкових автомобілів (пп. 177.4.5 ПК)

  Якщо ФОП є платником ПДВ, всі витрати відображає без ПДВ (пп. 177.4.3 ПК).

  Окремо з’ясуємо умови визнання деяких видів витрат.

   

  Які витрати слід враховувати?

   

  Перелік витрат, пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначає пункт 177.4 Податкового кодексу України (ПК). Розглянемо їх детальніше.

   

  Матеріальні витрати:

   

  У графі 6 типової форми обліку доходів і витрат слід записувати витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). Вони повинні бути не лише обов’язково сплачені, але й пов’язані з доходом, отриманим за день (відповідно до Порядку № 261).

   

  Витрати на паливно-мастильні матеріали (ПММ) слід визнавати, якщо ви використовуєте автомобіль винятково у господарській діяльності. Ведіть відповідний облік перевезень і списувати ПММ згідно з нормами. Пам’ятайте про товарно-транспортні накладні та акти виконаних робіт. Не рекомендується списувати ПММ для легкових автомобілів, оскільки встановлення зв’язку їх використання з господарською діяльністю може бути проблематичним.

   

  Якщо ви здійснювали коригування через повернення товару, не забудьте внести до графи 6 вартість повернутих ТМЦ зі знаком «–». Наявність інших операцій у цей день не має значення.

   

  Приклад 1: Придбали товар — продали

  Підприємець придбав (сплатив) товари 04.01.2023 року. Він реалізував ці товари 27.01.2023 року і отримав грошову виручку. Тому витрати на придбання ТМЦ слід показати 27.01.2023 року — в день реалізації цих товарів. Факт відвантаження товарів покупцеві не є важливим у цьому випадку.

   

  Приклад 2: Отримали аванс — придбали товар — відвантажили

  Підприємець 18.01.2023 року отримав аванс за товари, але на складі вони ще не були наявні. Товари були оплачені 19.01.2023 року, а отримані й відвантажені 22.01.2023 року. У цьому випадку:

   

  — 01.2023 року слід відобразити аванс як дохід, оскільки він був отриманий;

  — У цей день не можна відображати витрати, оскільки вони ще не були сплачені;

  — 01.2023 року слід відображати витрати на придбання товарів, тобто вартість придбаних товарів. Графа 2, що вказує дохід за цей день, може залишитися порожньою, оскільки ДПС не заперечує проти цього (Загальні інструкції з обліку доходів і витрат, категорія 104.08).

   

  Приклад 3: ФОПу повернули товар

  25.01.2023 року підприємцеві повернули товари, які він раніше реалізував. У графу 6 типової форми обліку доходів і витрат слід внести вартість повернутих товарів зі знаком «–».

   

  Витрати на оплату праці:

   

  При відображенні витрат на оплату праці слід враховувати не лише «чисті» суми, а й «брудні» суми, тобто суми, які включають ПДФО та військовий збір, сплачувані під час виплати заробітної плати.

   

  Зарплату за другу половину місяця зазвичай виплачують не у поточному, а у наступному місяці. Тому сума заробітної плати, зазначена в типовій формі обліку доходів і витрат, може відрізнятися від суми заробітної плати, зазначеної у Податковому розрахунку. Це може бути обумовлено тим, що до типової форми обліку доходів і витрат та Декларації сума заробітної плати вноситься на підставі факту її виплати, тоді як у додатку 4ДФ до Податкового розрахунку сума заробітної плати відображається на підставі факту нарахування. Розбіжності в цих сумах є звичайною практикою і не порушують правил обліку витрат для підприємців, які оподатковуються за загальною системою оподаткування. У випадку, якщо немає доходів у поточному місяці, графу 2 типової форми можна залишити порожньою, і в такому випадку не рекомендується відображати витрати на заробітну плату. Хоча Процедура № 261 та Податковий кодекс не забороняють прямо відображати витрати на заробітну плату у такій ситуації, Державна податкова служба може заперечити проти цього (Загальні інструкції з обліку доходів і витрат, категорія 104.08). Проте це не означає, що підприємець не має права відображати витрати на заробітну плату у таких місяцях. Ці витрати можна відобразити у наступному місяці, коли будуть доходи за графою 2.

   

  Приклад: Виплатили заробітну плату

  Підприємець у січні 2023 року не мав доходів. 13.01.2023 року він виплатив заробітну плату працівникам за першу половину січня, а 01.02.2023 року — за другу половину січня. Грошові доходи уже надійшли в лютому 2023 року.

  Отже, у січні аванс із заробітної плати не відображається у графі 7 типової форми. Він буде відображений 01.02.2023 разом із заробітною платою за другу половину лютого.

   

  Витрати на сплату податків

   

  До витрат ФОП може включити суми податків, зборів, що пов’язані з провадженням господарської діяльності (п. 177.4 ПК). Які податки визнавати, а які — ні, наведемо у Таблиці 2.

  Таблиця 2

  Витрати на сплату податків

  ПодатокЧи визнавати витратиПояснення
  ПДФО «за себе»НіЗаборонено (пп. 177.4.3 ПК)
  Військовий збір «за себе»НіЦей збір ДПС пов’язує з ПДФО. Заборонений ПДФО — отже, заборонений військовий збір (ЗІР, категорія 104.05)
  ЄСВ «за себе»ТакДозволено (пп. 177.4.3 ПК). Включіть у день сплати всю суму за рік
  ПДВТак/ніТак — для підприємця — неплатника ПДВ;

  ні — для підприємця — платника ПДВ (пп. 177.4.3 ПК)

  Акцизний податокНіЗаборонено (пп. 177.4.3 ПК)
  Плата за землю, у т. ч. орендна плата за користування земельною ділянкою державної (комунальної) власностіТакПлата за землю — це різновид податку на майно (пп. 265.1.3 ПК). Дозволено з 23.05.2020 року (пп. 177.4.3 ПК)
  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомостіНіЗаборонено (пп. 177.4.3 ПК)
  Транспортний податокТакРізновид податку на майно. Дозволено з 23.05.2020 року (пп. 177.4.3 ПК)
  Податок на нерухомість, крім податку з об’єктів житлової нерухомостіТакРізновид податку на майно. Дозволено з 23.05.2020 року (пп. 177.4.3 ПК)
  Екологічний податок та рентна платаТакЯкщо пов’язані з господарською діяльністю
  Турзбір і паркувальний збірТакЯкщо пов’язані з господарською діяльністю

  ПДФО і військовий збір із найманих працівників разом із зарплатою потрапляють до графи 7 типової форми обліку доходів і витрат.

  Більшість сплачених податків потрапляє до графи 8. ПДВ підприємець-неплатник відображає у тих графах, до яких належать ці витрати (це може бути графа 6 або 8).

  Витрати на амортизацію

   

  Підприємець, зареєстрований як Фізична особа-підприємець (ФОП), має право включати до своїх витрат амортизаційні відрахування. Це важливо для зменшення чистого оподатковуваного доходу. Відрахування амортизації слід нараховувати лише за основні засоби та нематеріальні активи, які були придбані після 1 січня 2017 року (згідно з листом податкової служби від 29.06.2017 № 894/О/99-99-13-01-02-14/ІПК). Амортизація застосовується до наступних видів витрат:

   

  — Витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів.

  — Витрати на самостійне виготовлення, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів, за винятком поточного ремонту. 

   

  Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на проведення поточного ремонту та ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

   

  При нарахуванні амортизації слід дотримуватися наступних правил:

   

  — Нараховувати амортизацію щомісяця прямолінійним методом.

  — Використовувати мінімальні строки амортизації згідно з підпунктом 177.4.9 Податкового кодексу України.

  — Починати нараховувати амортизацію з наступного місяця після введення в експлуатацію (згідно з листом податкової служби від 25.07.2017 № 16192/6/99-99-13-01-02-15).

  — Не нараховувати амортизацію на основні засоби, зазначені у восьмому — десятому підпункті 177.4.6 Податкового кодексу України, такі як земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості та легкові автомобілі.

  — Не нараховувати амортизацію на основні засоби вартістю 20 000 гривень і менше, оскільки вони вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами і відносяться до матеріальних витрат згідно з графою 6 типової форми обліку. Проте, основні засоби продовжують амортизувати у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20 000 гривень.

   

  Приклад 1:

   

  15.02.2023 підприємець придбав для використання у господарській діяльності тахеометр вартістю 27 000 гривень. У цьому самому місяці ввів його в експлуатацію, видавши наказ і встановивши строк корисного використання п’ять років.

   

  Згідно з цими даними, амортизацію починають нараховувати з березня. Суму витрат на амортизацію розраховують за формулою: 27 000 гривень ÷ (5 × 12) = 450 гривень. Таким чином, нарахована амортизація на 31.03.2023 становить 450 гривень, незалежно від того, чи був у цьому місяці дохід.

   

  Щодо інших витрат, законодавство не вимагає, щоб у день їх визнання обов’язково був дохід за графою 2. Тому витрати можна визнавати повністю у разі їх сплати. Наприклад, витрати на оплату комунальних послуг, пов’язаних з орендованим приміщенням або приміщенням, яке використовується винятково у господарській діяльності, можуть бути включені до інших витрат (графа 8), оскільки такі витрати опосередковано належать до господарської діяльності (Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» категорія 104.05).

   

  Приклад 2:

   

  Підприємець 20.02.2023 оплатив комунальні послуги, такі як електроенергія, водопостачання, опалення та вивезення сміття. Незважаючи на те, що в цей день не було доходів, підприємець визнав ці витрати повністю 20.02.2023 у складі інших витрат (графа 8).

   

  Яким документом підтвердити понесені витрати

   

  Для підтвердження понесених витрат слід використовувати підтверджувальні документи, зокрім перелічених документів, таких як прибутковий касовий ордер (разом з квитанцією до нього), платіжне доручення, квитанція, фіскальний чек РРО, акт виконаних робіт або наданих послуг, є ще кілька документів, які підтверджують факт сплати коштів.

   

  У разі, якщо зарплату видавали готівкою, підтвердженням платежу може бути видатковий касовий ордер із розрахунково-платіжною відомістю. 

   

  Також, банківська виписка є важливим документом, оскільки вона містить інформацію про оплату розрахунково-касового обслуговування.

   

  У випадку бартерних операцій, які дозволено проводити загальносистемними підприємствами, платіжні документи можуть відсутні. В таких випадках, для підтвердження проведення операцій, знадобляться договори, накладні та інші відповідні документи.

   

  Необхідно мати на увазі, що накладні та рахунки-фактури не є підтверджувальними документами для визнання витрат у графі 5 типової форми обліку доходів і витрат.

   

  Враховуючи вищесказане, забезпечення належного підтвердження понесених витрат є важливим аспектом податкового обліку та включення їх до відповідних розділів звіту про прибутки та витрати.

  Поделиться:
  Автор: